SEXYLOOK.VN


SEXYLOOK.VN


Hoa hồng


Hoa hồng ghi nhận theo CPS- Cost per Sales


Điều kiện ghi nhận đơn hàng: Khách hàng nhận hàng và thanh toán thành công

Điều kiện từ chối đơn hàng:Khách hàng từ chối nhận hàng và không thanh toán


Luật Cookies:


Quy định về hành vi bị cấm


Tư liệu cho Publisher TẠI ĐÂY